ရွှေကူ PDF က ကျေးရွာ ၆၃ ရွာမှ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့် ရပ်ကျေးဝန်ထမ်းများကို ရာထူးမှနှုတ်ထွက်ရန်သတိပေး

 ရွှေကူ PDF က ကျေးရွာ ၆၃ ရွာမှ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့် ရပ်ကျေးဝန်ထမ်းများကို ရာထူးမှနှုတ်ထွက်ရန်သတိပေး

The 7Stars News

Post a Comment

0 Comments